Fotografia przemysłowa

zdjęcie obiektu przemysłowego - kopalnia piasku

Fotografia przemysłowa to bardzo szeroko rozumiany zakres zdjęć służących celom marketingowym danej firmy. Tak jak w każdej branży, tak i w przemyśle ciężkim, wydobywczym obraz jest bardzo ważny – teraz w dobie Internetu w szczególności. 

  • Zdjęcia fabryk i obiektów.
  • Zdjęcia linii produkcyjnych.
  • Fotografie procesów technologicznych.
  • Dokumentacja fotograficzna procesów budowlanych

Wszystko to mieści się właśnie w ramach fotografii przemysłowej