Inspekcje, kontrole dronem, termowizja Z DRONA

Inspekcje, kontrole stanu, kontrole jakości: wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności prowadzenia regularnych inspekcji dachów, kominów, stanu ogniw fotowoltaicznych, rynien i rur spustowych. Nie trzeba przy tym zawsze korzystać z drogich rozwiązań w postaci bezpośredniej inspekcji przy pomocy sprzętu alpinistycznego czy specjalistycznych zwyżek lub dźwigów – wiele elementów możemy wychwycić za pomocą drona, w szczególności drona z kamera termowizyjną. Dziś można szybko i precyzyjnie sprawdzić dachy budynków, ściany budynków wysokich, kominy, elementy instalacji. Powszechnym zastosowaniem jest inspekcja termowizyjna paneli fotowoltaicznych, szczególnie chętnie wykorzystywana w świetle częstych informacji prasowych o pożarach spowodowanych wadami fotowoltaiki. Dzięki zastosowaniu dronów z kamerą termowizyjną możliwe jest szybkie lokalizowanie miejsc przegrzewania się ogniw w panelach – tzw. hotspotów, a także złącz, okablowania. Drony z kamerą termowizyjną dają możliwość lokalizowania ognisk pożarów, np. w hałdach opału, w lasach, czy wreszcie służą pomocą w poszukiwania ludzi. Badanie termowizyjne dronem to także doskonała alternatywa dla tradycyjnych badań termiki budynków. Kamera termowizyjna na dronie pozwala szybko i sprawnie zidentyfikować miejsca strat ciepła z obiektu, co łatwo przełożyć na możliwość ich odpowiedniego i skutecznego izolowania.

Działamy głównie na południu kraju, Nowy Sącz, Gorlice, Grybów, Stary Sącz, Bochnia, Brzesko – ale jesteśmy w stanie dojechać na zlecenie wszędzie.

TaniEJ

koszta inspekcji dronem czy to fotograficznej czy z użyciem termowizji są dużo niższe niż angażowanie ludzi, zwyżek bądź rusztowań

BezpiecznieJ

używając drona do inspekcji minimalizujesz ryzyko wypadku - nie ma pracy ludzkiej na wysokości, a nasi piloci mają odpowiednie przeszkolenie i praktykę

SzybCIEJ

potrzebujemy tylko czasu na dojazd - sama inspekcja dronem jest szybka, nie ma potrzeby oczekiwania na przyjazd i dostepność ciężkiego sprzętu

Inspekcja poszycia

Kontrola izolacji poszycia dachowego kamerą termowizyjną z drona

Wykrywanie hotspotów

Inspekcja paneli fotowoltaicznych - termowizja z drona wykrywa punkty o zmienionej temperaturze

Obrazowanie ścian

Kontrola ścian budynku - określanie miejsc strat cieplnych